Schooltijden

Iedere schooldag is van 08:30 uur tot 14:00 uur.

Voor alle groepen (1 t/m 8) is er een vrije inloop vanaf 8 :20 uur tot 8 :30 uur.

Daarnaast kunnen de kinderen ook gebruik maken van de voorschoolse opvang of buitenschoolse opvang. De kinderen zijn dus iedere dag welkom van 7 uur tot 18 uur.

Schoolinformatie 2022-2023

Bereikbaarheid

De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via (024) 397 6072. Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Dit kan telefonisch maar ook via de Social Schools app.

Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te mailen naar: directie@bs-opdehorst.nl of het directe mailadres van de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN