Schooltijden

Iedere schooldag is van 08:30 uur tot 14:00 uur.

Voor alle groepen (1 t/m 8) is er een vrije inloop vanaf 8 :20 uur tot 8 :30 uur.

Daarnaast kunnen de kinderen ook gebruik maken van de voorschoolse opvang of buitenschoolse opvang. De kinderen zijn dus iedere dag welkom van 7 uur tot 18 uur.

Schoolinformatie 2023-2024

Communicatie – Social Schools

Voor de communicatie met ouders/verzorgers gebruiken wij de app Social Schools 3.0. Via deze app versturen we alle  informatie zoals nieuwsbrieven voor de hele school en berichten voor een specifieke klas. Ook kunnen ouders zich via Social Schools inschrijven voor de rapportgesprekken en is de jaarkalender te vinden in de app.

Zodra een nieuwe leerling in onze leerlingenadministratie is toegewezen aan een groep, stuurt de school aan ouders/verzorgers een uitnodiging per e-mail, of zij ontvangen een brief met een code waarmee zij een account kunnen aanmaken.

We verwachten dat ouders zich registreren bij deze app.

Bereikbaarheid

De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via (024) 397 6072. Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Dit kan telefonisch maar ook via de Social Schools app.

Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te mailen naar: directie@bs-opdehorst.nl of het directe mailadres van de leerkracht(en) van uw kind(eren).

SIENN