Onze school

Kindcentrum ‘Op De Horst’ “…

In het najaar van schooljaar 2018-2019 is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan…Basisschool Op De Horst en Kindercentrum Domino locatie De Horst zijn samen overgegaan naar KINDCENTRUM OP DE HORST!

Binnen het Kindcentrum werken wij op basis van één gezamenlijke en gedeelde visie, opgesteld met de medewerkers van het Kindcentrum. Het schoolplan van de school en het pedagogisch beleid en werkplan van de kinderopvang blijven bestaan en passen binnen de kaders van de gezamenlijke missie en visie. Bij basisschool Op De Horst vinden we welbevinden en betrokkenheid heel belangrijk. Wij willen graag dat elk kind zich thuis voelt op onze school en zichzelf kan zijn. Pas dan kan een kind optimaal geconcentreerd en geboeid bezig zijn en zich voortdurend ontwikkelen.

Binnen ons Ervaringsgericht Onderwijs houden we rekening met verschillen tussen kinderen en zorgen we voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. De school heeft zo’n 200 leerlingen en ligt mooi tussen natuurreservaat De Bruuk en het Duitse Reichswald. Vlakbij school hebben we samen met de gemeente een belevenispad aangelegd. Ook hebben we schoolmoestuinen. Binnen ons Ervaringsgericht Onderwijs kennen we verschillende werkvormen, van ateliers tot kring. Naast ons taal-, reken-, lees- en spellingsonderwijs besteden we tijd aan bijzondere activiteiten. We willen kinderen de wereld laten ervaren en hun eigen talenten leren kennen. Zo kunnen de kinderen in zogenaamde ateliers kiezen voor bijvoorbeeld koken, paarden verzorgen, figuurzagen, dansen, etc. Handelingsgericht werken vormt voor ons het hulpmiddel om ondersteuning op groepsniveau en per kind concreet te maken. Dit betekent: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, analyseren van de onderwijsbehoeften, plannen maken en het realiseren hiervan in de praktijk. Veel ondersteuning kunnen we binnen de groep bieden. Soms is er meer nodig dan de leerkracht kan bieden.

Op deze momenten schakelen we het ondersteuningsnetwerk en externe deskundigen in.

Missie

Leren gaat beter als het je goed gaat. Daarom ligt de focus op welbevinden en betrokkenheid. Wij geloven dat je leert als er interesse is. Bij ons op school mag je zijn wie je bent. Daarom kan bij ons op school bijna alles! Als we er samen maar beter van worden.

Visie

Op De Horst is trots op haar pedagogisch klimaat. Bij ons op school voel je je welkom en belangrijk. Of je nu ouder, leerling, leerkracht, leidster of schoonmaker bent. We werken en leren ervaringsgericht. Dat betekent dat we er alles aan doen dat kinderen in staat zijn te ontwikkelen. Wij geloven dat kinderen die goed in hun vel zitten en betrokken zijn niets liever willen dan nieuwe dingen leren en ontdekken. Onze leerkrachten zijn goed thuis in de uitgangspunten van E.G.O. en we besteden voortdurend aandacht aan de betrokkenheidsverhogende factoren en werkvormen.

Nieuws

Textielrace groep 8
Wij, groep 8, doen mee aan een textielrace in regio Nijmegen. Op dit moment wordt in Nederland meer dan 60% van de totale hoeveelheid textiel afval niet gerecycled. Enorm zonde, want er kan

Lees meer

IPC – poppentheater
Vandaag hebben we ons IPC thema Theater afgesloten met een échte theatershow. Iedere groep had een optreden bedacht! De kinderen kregen allemaal een eigen 'kaartje' en mochten een plekje

Lees meer

Leer-werkplekken bovenbouw
Een ander bijzonder project dat we hebben gerealiseerd, is de transformatie van ons technieklokaal. Het is omgetoverd tot een Leer-werk-ruimte waar onze bovenbouw leerlingen, zowel samen als

Lees meer

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN