Kennismaken

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, neem dan contact op met de directeur, Daphne Laukens, (telefonisch via 024-3976072 of per mail naar directie@bs-opdehorst.nl).

We maken dan een afspraak. Tijdens de kennismaking informeren wij u over de achtergronden van ons onderwijs en ziet u de school in bedrijf.

Aanmelden

Wanneer u daadwerkelijk voor De Horst kiest, dan kunt u het aanmeldformulier bij de directeur van de school opvragen.
We stellen het zeer op prijs, wanneer u uw kind in elk geval tijdig aanmeldt voor het volgende schooljaar, wanneer uw kind 4 wordt (bij voorkeur rond de derde verjaardag). Dan kunnen we in onze organisatie rekening houden met de verdeling van de groepen. Na het insturen van uw aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst met nadere informatie.

Kennismakingsgesprekken nieuwe kleuters

Het intakegesprek, waarin de a.s. leerkracht van uw kind met u aan de hand van het intakeformulier de ontwikkeling van uw kind bespreekt, vindt plaats voordat uw kind op school komt. In de maanden december en juni vinden er tussen de de leerkracht en alle nieuwe ouders (ouders die hun kind hebben aangemeld voor het aankomende halve schooljaar) een gesprek plaats van 15 minuten. Dit gesprek heeft tot doel alvast een indruk te krijgen van de leerlingen die wij in het nieuwe schooljaar verwelkomen.

In het belang van de ontwikkeling van uw kind, stellen wij het zeer op prijs dat u ons toestemming verleent om informatie in te winnen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorgaande school. Door het uitwisselen van deze informatie kan de directeur goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind.
Na inschrijving op De Horst mag uw kind 5 momenten (dagen/dagdelen) wennen. Deze momenten worden in onderling overleg afgestemd. De leerkrachten zorgen samen met de ouders ervoor dat deze ‘wenmomenten’ zodanig gepland worden, dat uw kind aan de leerkracht kan wennen.

SIENN