Ziekmelden

 Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, meldt u dit bij de school (024-3976072). Wanneer we niets gehoord hebben, nemen we telefonisch contact op. Wij zijn medeverantwoordelijk voor uw kind en willen weten waar hij/zij is.

De school streeft zo veel mogelijk effectieve leertijd na. De lessen starten elke dag om 08:30 en eindigen om 14:00 uur.

De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling van de basisschool naar waarschuwing regelmatig verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor regelmatig te laat op school komen.  In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de directeur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind niet op school verschenen is of regelmatig te laat of afwezig is.

Contact

024-3976072

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN