De groepen en team

Ons kindcentrum als werkomgeving

In ons Kindcentrum werken ruim 20 mensen (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, administratief medewerker, stagiaires, conciërge en schoonmaakster) die continu samen op weg zijn en zoeken naar verbinding. Hier is een hecht, professioneel team met humor en passie onlosmakelijk aan verbonden.

De organisatie van ons onderwijs

Onze school telt circa 200 leerlingen. Gedurende het schooljaar stromen er nog nieuwe leerlingen in.

Onze school biedt stagiaires van de Pabo, ROC en ALO de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Deze stagiaires werken in de klas onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

De kinderen zijn dit schooljaar als volgt verdeeld over de jaargroepen:

Het team en de groepen 2023-2024

Groep 1-2 blauw:  Marlijn Peters en Selma Debats  (t/m december)
Groep 1-2 geel: Yvonne Janssen-Groesbeek en Selma Debats
Groep 2 groen:(vanaf januari): Selma Debats en Marian Peters.
Groep 3: Francien Jansen, Marian Peters
Groep 4: Tess Busger,  Eelke van de Groes.
Groep 5:  Roel Swartjes.
Groep 6: Niek Verhorstert.
Groep 7: Frans Kolkman.
Groep 8: Lotte van Roosmalen.

Onderwijsassistente: Hannie Arts (bovenbouw) en Anne van de Laar (middenbouw)
Conciërge: Peter Janssen.
Interieurverzorgster: Ingrid Mulder
Directie: Daphne Laukens, directeur.
Directie: Tess Busger, op vrijdag ondersteunt zij de leerkrachten en directie.
Afstemmingscoördinator: Janette Janssen.
Leerlingenadministratie: Karen van Dop-Hammega.
Vrijwilligster: Mary Eijkhout
Pedagogisch medewerkers BSO &Peutergroep: Anita, Jolanda, Anique, Rick, Kim.

4 dagen per week is de peutergroep aanwezig, daarnaast werken we met nog 9 groepen binnen de school.

Nieuws

Welkom op school
Na een welverdiende zomervakantie, zijn we weer vol nieuwe energie van start gegaan. We wensen alle leerlingen en medewerkers een fijn en leerzaam schooljaar toe. Er staan weer veel mooie

Lees meer

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN