Kindcentrum Op De Horst

“… waar kinderen de ruimte krijgen om zich op hun eigen manier en met plezier te ontwikkelen. We helpen hen hun persoonlijkheid te vormen en hun talenten optimaal te benutten”

 

Sinds 2018 werken Basisschool Op De Horst en Kindercentrum Domino locatie De Horst samen als KINDCENTRUM OP DE HORST.

Binnen het Kindcentrum werken wij op basis van één gezamenlijke en gedeelde visie, opgesteld met de medewerkers van het Kindcentrum. Het schoolplan van de school en het pedagogisch beleid en werkplan van de kinderopvang blijven bestaan en passen binnen de kaders van de gezamenlijke missie en visie. Bij basisschool Op De Horst vinden we welbevinden en betrokkenheid heel belangrijk. Wij willen graag dat elk kind zich thuis voelt op onze school en zichzelf kan zijn. Pas dan kan een kind optimaal geconcentreerd en geboeid bezig zijn en zich voortdurend ontwikkelen.

 

Kindcentrum ‘Op De Horst’ is het enige Kindcentrum in Groesbeek. Op onze school zijn kinderen tussen de 2 ½ en ruim 13 jaar dagelijks welkom van 7:00 uur tot 18:00 uur!

 

Op De Horst werkt volgens het concept Ervaringsgericht Onderwijs. Dit is een onderwijsconcept, waarbij naast de competenties van kinderen ook het welbevinden en de betrokkenheid indicatoren zijn die zicht geven op de ontwikkeling van kinderen. We hebben dus niet alleen aandacht voor de leerprestaties van kinderen, maar ook voor het leerproces. Het fundament voor de begeleiding van de kinderen is de ervaringsgerichte houding van de leerkrachten. Hiermee bedoelen we: We zijn gericht op wat er in de kinderen omgaat (hun persoonlijke ervaringsstroom). Alle kinderen worden benaderd vanuit de pedagogie van het ErvaringsGericht onderwijs met een doorlopend ontwikkelingsaanbod voor kinderen van 2 ½  tot 13 jaar. Zo nodigen we de kinderen uit om zich te ontwikkelen op een manier die bij ze past.

We streven er in ons Kindcentrum naar dat leerlingen elke dag naar school komen om iets nieuws te leren. Een school hoort een positieve uitdaging te zijn, waar elk kind op z’n niveau nieuwe kennis en vaardigheden kan opdoen. Wij zijn van mening dat het onderwijs aan onze leerlingen enerzijds individueel gericht dient te zijn vanwege de uiteenlopende manieren van leren, niveaus etc. Anderzijds kan elk kind Op De Horst zich binnen de groepslessen ontwikkelen op hun eigen niveau, waardoor elke leerling bij en in de groep blijft.

Op De Horst staat en wil ook midden in de gemeenschap staan. We halen de wereld de school in en wij trekken met onze leerlingen en leerkrachten ook de wereld in. Onderwijs maak je niet alleen, maar samen met je omgeving. Samen met ouders, verzorgers, en vele maatschappelijke organisaties hebben wij allemaal voor ogen om kinderen te begeleiden naar een gelukkig leven waarin ze met zelfvertrouwen zelfstandig hun weg kunnen vinden.  Eén plek waar kinderen van 2 ½ tot zo’n 13 jaar zich kunnen ontwikkelen. Trots zijn wij dan ook op ons Kindcentrum waarin een vergaande samenwerking met kindercentrum Domino is bewerkstelligd.

Daarnaast hebben we veel contact met een aantal andere organisaties die ons onderwijs verrijken, en ten goede komen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Nieuws

Nieuwe werkplekken
De afgelopen tijd hebben we met hulp van het hele team op school gezorgd voor meer rust en ruimte in het schoolgebouw door het strategisch plaatsen van kluisjes (dit hadden we gezien op een

Lees meer

Rijke leeromgeving onderbouw
Onlangs hebben we veranderingen doorgevoerd in de onderbouwvleugel. De kleutergroepen, samen met onze peuters, zullen bepaalde hoeken en werkruimtes gaan delen. Op deze manier creëren we

Lees meer

Welkom op school
Na een welverdiende zomervakantie, zijn we weer vol nieuwe energie van start gegaan. We wensen alle leerlingen en medewerkers een fijn en leerzaam schooljaar toe. Er staan weer veel mooie

Lees meer

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN