Nog even op halve kracht

Wat zijn we blij dat we “onze” kinderen, in 2 shifts, weer dagelijks op school zien!

We houden goed rekening met elkaar, bijvoorbeeld door anderhalve meter afstand te houden, vaak onze handen te wassen en niet onnodig door de school te lopen. We zijn al aardig gewend aan  de nieuwe regels, waardoor we samen zo veilig mogelijk naar school kunnen.

Het voelt goed om alle leerlingen dagelijks te zien, met elkaar te praten en weer een deel van de normale routine op te kunnen pakken;  kringgesprekken, gezamenlijke instructie, zelfstandig werken, huiswerk maken, huiswerk bespreken enz.

Goed ook dat de ouders hierdoor minder druk ervaren en dat thuis voor de kinderen weer meer “thuis” is en minder thuisschool.

Vanaf 8 juni gaat de school weer volledig open en komen alle leerlingen samen naar school. Hoe dit in de praktijk in zijn werk zal gaan, welke voorzorgsmaatregelen we met zijn allen in acht moeten nemen, laten we u op tijd weten.

Wij kijken er in ieder geval naar uit om de laatste weken van dit schooljaar gezamenlijk en in goede gezondheid te kunnen beleven en afsluiten.