Nu aanmelden nieuwe leerlingen

De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen blijven binnen druppelen. We vragen u om kinderen die nog niet zijn aangemeld en die u in het volgende schooljaar toch op onze school wilt laten starten, z.s.m. aan te melden. Als uw kind 4 jaar wordt voor 31 juli 2020, moet het nu aangemeld worden. Ook kinderen die al bij ons op de Peuterspeelzaal zitten, moeten apart worden aangemeld voor groep 1.

We vragen u om dit nu te doen, omdat we de gegevens nodig hebben bij het maken van de groepsindeling van volgend schooljaar. Bovendien bent u alleen bij tijdige inschrijving verzekerd van een plaats voor uw kind.

Een aanmeldformulier kunt u op school ophalen.

 

Informatie voor (nieuwe) ouders