Leren van elkaar

Leren van elkaar

Iedere school heeft zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten om extra zorg te bieden. Passend onderwijs biedt dus ook een mooie kans om van elkaar te leren. Binnen SPOG hebben we een ondersteuningsnetwerk (ONS). Hierin zitten een coördinator verbindend leren en vijf afstemmingscoördinatoren van SPOG.

Het doel: onderwijsbehoeften van leerlingen zo snel mogelijk signaleren en zorgen voor de juiste ondersteuning en begeleiding. Hierbij maken we natuurlijk ook gebruik van de kennis van de leerkrachten en afstemmingscoördinatoren van alle scholen in de gemeente Berg en Dal. Zo werken we samen aan passend onderwijs.